Бид дэлхийн өсөн нэмэгдэж 1983 оноос хойш туслах

Cables