Biz jahon 1983 yildan beri o'sayotgan yordam

Cables